TYTÖT / FEMALES

Yoshiko Go Akogareno "Yoshiko"
Kioko Go Mai Te Pora
"Kioko"
Kaminari Pride Hisora
"Kettu"

POJAT / MALES

Nippon Sun Zaohime
"Zao"